Ideje za pokretanje biznisa

Biznis ideje

Za pokretanje vlastitog biznisa možda nemate ideju, možda nemate plan i dovoljno hrabrosti za realizaciju. Ideja je baza za uvod u proces izgradnje dobrog poslovanja. Daljnji tekst će ukratko dati pomoć i startne korake u pronalasku ideje kao i u realizaciji vašeg novog biznis pothvata.

Kako bi došli do ideje za biznis krenite od svojih vještina (pisanje, kulinarstvo, podučavanje, restauriranje...), razmišljajte o svojim karakteristikama (kreativnost, točnost, urednost, inovativnost...), uzmite u obzir svoje mogućnosti tj. kapital i kao najvažnije dobro istražite potrebe tržišta.

Dosta biznis ideja traži vrlo mala novčana ulaganja i rad se odvija u vašem domu, najveći ulog je vrijeme. Neki od primjera takvih biznisa su:

  • intelektualne usluge tj. savjetovanje i instrukcije
  • prevođenje tekstova
  • pisanje knjiga, e-knjiga ili blog članaka
  • izrada nakita i odjeće
  • upravljanje društvenim mrežama
  • održavanje, izrada i nadogradnja web stranica
  • knjigovodstvene usluge
  • usluge osobnog fitness trenera
  • usluge savjetovanja ili posredništva

Franšizni posao i primjeri

Franšiza predstavlja model poslovanja u kojem neko poduzeće prodaje pravo korištenja svog trgovačkog imena (brand) i načina poslovanja drugom poduzeću koje mu zauzvrat plaća franšiznu pristojbu i tantijeme (royalty), odnosno postotak od ostvarene mjesečne prodaje proizvoda i usluga.

Često pitanje pri pokretanju biznisa tj. poslovanja je da li treba početi samostalno ili kroz već prokušani model, uz partnera – franšizu. Franšiza je još uvijek jedan od najpoželjnijih oblika poslovanja, nije koncept koji se razvija od nule i daje osjećaj sigurnosti. Primjerice ako se odlučite za franšizu u tekstilnoj industriji, dat će vam mogućnost da poslujete pod već prepoznatljivim brendom, a u trgovinskom sustavu robu ćete nabavljati po povoljnijim cijenama. Da li ćete postati primatelji franšize ovisi o mnogo faktora koje morate zadovoljiti. Nadalje franšiza zahtijeva praćenje točnih uputa vlasnika do svih detalja.

Ukoliko vam je teško pridržavanje nečijih uputa u radu, najbolje je da osmislite i pokrenete vlastiti biznis, za koji ćete možda baš vi postati davatelj franšize te prodati svoju biznis ideju i dobro zaraditi.

surfnfries.com
Poslovne ideje - Franšiza: surfnfries.com
biobio.hr
Poslovne ideje - Franšiza: www.biobio.hr
aquamaritime.hr
Poslovne ideje - Franšiza: www.aquamaritime.hr

Poslovni plan i realizacija biznis ideje

Koliko god je ideja važna za uspješnost vašeg biznisa, bez kvalitetne realizacije nećete doći do profitabilnog i uspješnog poslovanja. Kako bi realizirali ideju, morate joj se u potpunosti posvetiti, dobro organizirati svoje vrijeme i biti uporni. Upoznajte što više ljudi iz svoje okoline sa svojom idejom kako bi dobili savjete, pomoć i eventualne partnere.

Bilo da ste u fazi pronalaska ideje za biznis ili želite konkretizirati već postojeću biznis ideju za realizaciju vam je neophodan poslovni plan. Koraci za izradu poslovnog plana uključuju: SWOT analizu (kvalitativna analitička metoda koja kroz četiri čimbenika nastoji prikazati snage, slabosti, prilike i prijetnje određene pojave ili situacije), moguće rizike u poslovanju, opis poslovanja, poznavanje ostalih sudionika u poslovanju i ispitivanje tržišta (analiza – kupci, dobavljači, konkurencija), promocija poslovanja, marketing plan, plan prodaje i nastupa na tržištu, određivanje cijene proizvoda/usluge, distribucija, investicija, plan novčanih tokova i zakonska procedura.

Dobrim planom možete izbjeći mnoge neočekivane poteškoće i neugodnosti no neka detaljno planiranje ne oduzme veliku količinu novca i vremena, jednostavan, pregledan i sažet poslovni plan od jedne stranice bit će dovoljan da vi sami i oni kojima ga želite predstaviti dobiju ideju što pokrećete i čime se želite baviti.

Bitni su fokus i jednostavnost, rješavanje jedne stvari, jedna ciljna grupa korisnika, točno određivanje tko su ljudi kojima ćete prodavati proizvod ili uslugu i u tome pokušajte biti što precizniji.

Postupak pokretanja posla u RH – registracija biznisa

Pri registraciji biznisa postoji nekoliko pravnih oblika na koji način to možete učiniti, od registriranja samostalne djelatnosti, obrta, udruge, zadruge, otvaranja vlastite tvrtke do dioničkog društva.

1. Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Društvo koje osniva jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje žele poslovati pod zajedničkim imenom, koje unose uloge u temeljni kapital.

Koraci u postupku registracije: definiranje naziva tvrtke tj. društva (provjera dostupnih imena); odabir djelatnosti (popis); prijava sjedišta tvrtke u RH; registracija kod Trgovačkog suda i javni bilježnik; zapisnik o osnivanju, prijava članova društva, prijava za upis društva u sudski registar i izjava o nepostojanju nepodmirenih dugova; izrada pečata, određivanje matičnog broja, otvaranje bankovnog računa, prijava na poreznu upravu i prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

2. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)

J.d.o.o. može imati jednog do najviše tri osnivača i samo jedan može biti član uprave, za razliku od d.o.o.-a. Ovaj podoblik d.o.o.-a se može osnovati na pojednostavljen način. Konkretno - moraju se koristiti obrasci zapisnika koji su prilozi Zakonu o izmjenama i dopunama ZTD-a i taj zapisnik vrijedi umjesto popisa članova društva, popisa ovlaštenih članova za vođenje poslova društva i sadrži izjavu člana uprave o prihvaćanju svog imenovanja te potpis svih članova. Temeljni kapital j.d.o.o.-a ne može iznositi manje od 10,00 kn koji se obavezno upisuje samo u novcu, a ukoliko temeljni kapital dosegne iznos od 20.000,00 kn ili više, počinju se primjenjivati odredbe Zakona kako je propisano za d.o.o.

3. Otvaranje obrta

Obrt - samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu (Zakon o obrtu RH). Pri otvaranju obrta ne smijete imati izrečenu sigurnosnu mjeru zabrane ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.

Korisni linkovi:

hitro.hr
www.hitro.hr
www.mingo.hr
www.mingo.hr
fina.hr
www.fina.hr

Autor: